قرارداد پیمانکاری ساختمان

قرارداد پیمانکاری ساختمان 

امروزه هنگامی که سخن از قرارداد پیمانکاری به میان می آید، ناخودآگاه به ذهن همه قرارداد پیمانکاری ساختمان خطور می کند. در واقع قرارداد پیمانکاری ساختمان یکی از رایج ترین و مرسوم ترین قراردادهای پیمانکاری می باشد. بنابراین اطلاع از شرایط و ضوابط و همچنین انواع این قراردادها خالی از لطف نیست. نوع این قراردادها متفاوت و بر اساس هدف و شرایط کارفرما و پیمانکار مشخص می گردد. در این بخش با پیمانکاری ساختمان،  قرارداد پیمانکاری ساختمان و انواع آن آشنا می شویم.

پیمانکاری ساختمان چیست؟

پیمانکاری ساختمان تمامی فعالیت های مربوط به ساخت و ساز از قبیل تهیه، ساخت، حمل ونقل و اجرا را در قبال کارفرما تعهد می کند. فعالیت شرکتهای پیمانکاری ساختمانی در این حیطه قرار می گیرد.  پیمانکاری ساختمان هم باید بر عملکرد کارکنان نظارت داشته باشد و هم باید طوری برنامه ریزی شود که عملیات پروژه بر طبق شرایط و ضوابط قرارداد پیش برود. 

 

قرارداد پیمانکاری ساختمان چیست؟ 

قراردادی است که فی مابین کارفرما، پیمانکار و مهندس مشاور منعقد می گردد. در این قرارداد مشخصات طرفین، موضوع پیمانکاری، مبلغ و مدت زمان پیمان و … درج می شود. این قرارداد دارای یک سری شرایط عمومی می باشد که در آن تعهدات مربوط به کارفرما و پیمانکار ذکر شده است و غیر قابل تغییر می باشند. شرایط اختصاصی در این قراردادها در جهت تکمیل شرایط عمومی منعقد می گردند که نباید ناقض شرایط عمومی باشند. تعهدات میان کارفرما و پیمانکار در قراردادی تحت عنوان قرارداد مدیریت پیمان منعقد می گردد.

 

قرارداد پیمانکاری ساختمان چند مرحله دارد؟

قراردادهای پیمانکاری ساختمان در کل دارای سه مرحله می باشند.

  • انعقاد قرارداد پیمانکاری
  • شروع پروژه و اجرای عملیات پروژه  
  • اتمام پروژه و تحویل به کارفرما

 

چه نکات مهمی را در قرارداد پیمانکاری ساختمان باید مورد توجه قرار داد؟

در این قراردادها، تعهداتی را درج کنید که مورد تایید طرفین باشند.

هزینه لازم برای انجام پروژه، مدت زمان مورد نیاز برای تکمیل پروژه، تهیه و تامین مصالح و سایر هزینه ها باید در قرارداد قید گردد.

پیمانکار ساختمان باید برای پیشبرد بهتر پروژه برنامه ریزی دقیق داشته باشد و جدول زمانبندی تهیه کند و به کارفرما ارائه دهد.

در قراردادهای پیمانکاری ساختمان باید یک مبلغ یا چک ضمانت به عنوان ضماتنامه طرفین در انجام تعهدات در نظر گرفته شود.

برای انتخاب یک پیمانکار ساختمانی مناسب، سوابق و پروژه های ساختمانی که انجام داده است را بررسی کنید. پیمانکار ساختمان باید دارای تجربه و مهارت کافی در انجام پروژه باشد.

شرکت های پیمانکاری را انتخاب کنید که تمام فعالیت های پروژه را با یک تیم تخصصی به مرحله اجرا می گذارد.

در صورتی که از نکات حقوقی قراردادهای پیمانکاری بی اطلاع هستید از یک مشاور یا یک وکیل حقوقی کمک بگیرید.

دستمزد پیمانکاری ساختمان در پروژه های گوناگون، متفاوت می باشد. برای پیمانکاری یک ساختمان مسکونی، مبلغ پیمانکاری در ازای هر متر مربع برآورد می شود که تامین مصالح، حق الزحمه کارگران، وسایل حمل و نقل ابزارها و غیره را در بر می گیرد.

دستمزد پیمانکاری ساختمان را قبل از عقد قرارداد توافق کنید.   

 

قرارداد پیمانکاری ساختمان

پیمانکار ساختمان کیست؟

پیمانکار شخصی حقیقی یا حقوقی است که مسئولیت اجرا و تکمیل پروژه ی ساختمانی را مطابق با شرایط و ضوابط قرارداد در مدت مشخص و در ازای دریافت وجه معین در قرارداد می پذیرد و متعهد می شود. در واقع برنامه ریزی، توسعه و هماهنگی کارهای مربوط به ساخت و ساز و همچنین نظارت بر کارها و پیشبرد کارها مطابق با قرارداد بر عهده پیمانکار ساختمان می باشد. در واقع پیمانکار نماینده کارفرما می باشد تا پروژه را مدیریت پیمان کند و به مرحله اجرا درآورد. تمامی مسئولیت ها مانند ترسیم نقشه، دریافت مجوز ساخت، خرید و تامین مصالح و ماشین آلات، استخدام پیمانکاران جز یا دست دوم، محوطه سازی و حذف فضاهای کارگاهی، حفظ امنیت کارکنان و مسائل محیط زیستی از تعهدات شرکت پیمانکاری می باشد.  

 

پیمانکار ساختمان چه وظایفی دارد؟

 فعالیت های ساختمانی را منطبق با ضوابط قرارداد برنامه ریزی کند.  

دارای قدرت تصمیم گیری صحیح و سریع باشد.  

تمهیدات و پیش بینی های لازم را برای مواقع اضطراری و حوادث ناخواسته انجام دهد.   

کارکنان را تعیین و استخدام کند.  

فردی منضبط، خوش اخلاق و دارای تخصص و تجربه کافی باشد.

یک جدول زمانبندی برای کلیه فعالیت های ساختمان از شروع تا پایان پروژه تدوین و تهیه کند.  

کارها بر اساس نقشه های فنی و اجرایی پیش ببرد.  

از لحاظ فنی قوی باشد و در اجرای مراحل پروژه خلاقیت داشته باشد.   

در مواقعی که در نقشه های اجرایی ایرادی وجود داشته باشد باید آن را با کارفرما یا مشاور در میان بگذارد.  

درباره قوانین ساخت و ساز اطلاعات کافی داشته باشد زیرا قوانین مربوط به ساخت و ساز ممکن است در برخی از مناطق و در برخی از زمانها متفاوت باشند.

 نظارت داشته باشد که تمام فعالیت های ساختمانی قانونی باشند.  

بهترین مصالح ساختمانی را فراهم نماید.  

پیشبرد کارها را رصد کند.  

بتواند پروژه را دقیق و سریع به اتمام برساند.  

از یک تیم کاری باتجربه و متخصص در اجرای عملیات پروژه استفاده کند.  

کاملا به تمام فعالیت ها اشراف داشته باشد و در صورت نیاز تغییراتی  را ایجاد کند.  

مسائل مربوط به ایمنی را رعایت کند زیرا در بروز هر نوع حادثه ای مسئول می باشد.  

مسئولیت ایمنی کارگران، کارگاه و تهیه وسایل حفاظتی و خدماتی بر عهده پیمانکار قرار دارد.  

قرارداد پیمانکاری ساختمان

 

انواع قرارداد پیمانکاری ساختمان

قرارداد پیمان مدیریت یا مدیریت پیمان ( درصدی )

در قرارداد مدیریت پیمان یک شخص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان پیمانکار برای انجام کلیه مراحل پروژه استخدام می شود. حق الزحمه پیمانکار به صورتی درصدی از هزینه کل( هزینه اجرا، تهیه مصالح و دستمزد) تعیین می گردد که در قرارداد مدیریت پیمان قید می شود. کارفرما جهت نظارت و بررسی دقیق هزینه ها شخصی را به عنوان مدیر مالی در نظر می گیرد. این قرارداد برای هر دو طرف قرارداد منفعت دارد و هزینه ها بهینه سازی می شوند. میتوناید در این مورد مقاله مزایای مدیریت پیمان را مطالعه کنید.

قرارداد پیمانکاری ساختمان امانی

این شیوه بیشتر مربوط به پروژه های ساختمانی کوچک می شوند که باید به سرعت به اتمام برسند. کارفرما شخص یا اشخاص مورد اعتمادی را بر می گزیند و تمامی فعالیت های پروژه را به آنها محول می کند.  این شیوه قراردادی با پیمانکاران خارجی منعقد نمی گردد. تمامی کارهای مربوط به ساخت وساز را کارفرما انجام می دهد. واحد امانی از هزینه های کارگاه منفعتی نمی برد. کارفرما به واحد امانی حقوق می دهد و مزیت این شیوه در این است که به شرکت پیمانکار عمومی سودی تعلق نمی گیرد. تمامی هزینه هایی را که واحد امانی تعیین می کند بر عهده کارفرما می باشد. 

 

قرارداد پیمانکاری ساختمان دستمزدی

در این قراردادها، مسئولیت تهیه مصالح با کارفرما می باشد و مسئولیت اجرای عملیات پروژه و تهیه وسایل و ابزارآلات بر عهده شرکت پیمانکار است.  شرکت پیمانکار بابت کاری که انجام می دهد دستمزد می گیرد. در این قراردادها تا حد زیادی به سود هر دو طرف یعنی کارفرما و پیمانکار می باشد. از این جهت که کارفرما طبق سلیقه و معیار خودش و متناسب با بودجه اش مصالح را تهیه می نماید. کارفرما می تواند در هر زمان که از لحاظ مالی دچار کمبود شود کار را متوقف کند.

قرارداد پیمانکاری ساختمان مقطوع

در این شیوه پیمانکار می تواند به دو صورت عمل کند.

پیمانکار با کارفرما توافق می کند که تمام عملیات پروژه را در ازای دریافت مبلغی به پایان برساند.

پیمانکار با کارفرما توافق می کند که در قبال انجام هر واحد کار مربوط به پروژه، مبلغ مشخصی را دریافت کند. قرارداد پیمانکاری ساختمانی بدون مصالح

در این قراردادها، تمامی فعالیت های مربوط به ساخت و ساز اعم از بنای ساختمان، تاسیسات سرمایشی و گرمایشی، تاسیسات برقی، تاسیسات مکانیکی، محوطه سازی، حصارکشی، راه اندازی و تحویل بخش های مربوط به تاسیسات و کلیه مصالح برای تحقق موضوع قرارداد در مدت زمان تعیین شده از طرف پیمانکار صورت می پذیرد.

قرارداد پیمانکاری ساختمان

 

کلام آخر …

عملیات پروژه های پیمانکاری ساختمان هم در زمینه نوسازی و هم در زمینه بازسازی از حساسیت بالایی برخوردار هستند. با اینکه این قراردادها بسیار رایج می باشند اما فراوان دیده شده است که افرادی زیادی در این قراردادها متحمل ضررهای هنگفتی شده اند. بنابراین در قدم نخست، انتخاب یک شرکت پیمانکاری ساختمان اهمیت بسیار ویژه ای دارد. شما با بررسی نمونه کارها و پروژه های صورت گرفته به توسط یک شرکت پیمانکاری ساختمان می توانید به این مهم پی ببرید و با دیدی باز شرکت پیمانکاری را برگزینید. ما به شما شرکت آرکا را پیشنهاد می کنیم که در تمام عرصه ها از خود آثاری زیبا و ماندگار به یادگار گذاشته است و دارای شهرت و اعتبار فراوانی در این زمینه می باشد.  

اشتراک گذاری پست

مطالب پیشنهادی

اجاره تجهیزات نمایشگاهی در کیش

اجاره تجهیزات نمایشگاهی در کیش

اجاره تجهیزات نمایشگاهی در کیش: برترین گزینه برای رویدادهای شما  نمایشگاه‌های برگزار شده در کیش: بررسی جزئیات و اطلاعات کامل درحالی‌که جزایر کیش به‌عنوان یکی

ادامه مطلب »
بازسازی سرویس بهداشتی

بازسازی سرویس بهداشتی

بازسازی سرویس بهداشتی مقدمه برای این که بتوانید درک درستی از بازسازی سرویس بهداشتی داشته باشید لازم است در ابتدا بدانید بازسازی ساختمان دقیقاً چیست.

ادامه مطلب »
اصول مراحل بازسازی خانه

اصول مراحل بازسازی خانه

اصول مراحل بازسازی خانه مقدمه بازسازی کردن خانه یکی از عواملی است که می تواند تغییرات زیادی را در محیط زندگی و هم چنین روحیه

ادامه مطلب »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برچسب‌ها
آرکا (8) اصول طراحی اداری (19) انواع دکوراسیون اداری (32) بازسازی (20) بازسازی خانه (19) بازسازی داخلی (16) بازسازی داخلی ساختمان (12) بازسازی ساختمان (44) بازسازی ساختمان قدیمی (14) ترفند های دکوراسیون اداری (10) دکوراسیون (40) دکوراسیون اداری (71) دکوراسیون اداری شیک (13) دکوراسیون اداری مدرن (22) دکوراسیون اداری کلاسیک (12) دکوراسیون داخلی (108) دکوراسیون داخلی مدرن (9) دکوراسیون طراحی داخلی (53) طراحی اداری (34) طراحی داخلی (83) طراحی داخلی ساختمان (16) طراحی دکوراسیون آشپزخانه (9) طراحی دکوراسیون اداری (34) طراحی دکوراسیون تجاری (12) طراحی دکوراسیون خانگی (28) طراحی دکوراسیون داخلی (97) طراحی ساختمان (20) طراحی غرفه (14) طراحی غرفه نمایشگاهی (13) طراحی ویلا (10) طراحی پارتیشن (8) طراحی پارتیشن بندی اداری (8) غرفه سازی (19) غرفه نمایشگاهی (9) قوانین قرارداد مشارکت در ساخت (8) مدیریت پیمان (11) مزایای مشارکت درساخت (7) مشارکت درساخت (10) مشارکت در ساخت بنا (10) مشارکت درساخت چیست (7) پارتیشن (9) پارتیشن اداری (16) پارتیشن اداری شیشه ای (8) پارتیشن بندی (10) پارتیشن بندی اداری (14)
ارسال پیام
اگر سوالی دارید ما 24 ساعته آنلاین هستیم
گروه معماری آرکا
سلام دوست عزیز🤚
هر سوالی داری بپرس ما همیشه آنلاین و پاسخگوی سوالات شما هستیم. 🙏