مدیریت پیمان چیست

مدیریت پیمان چیست ؟

مقدمه

آیا در مورد مدیریت پیمان اطلاعاتی دارید؟ آیا می دانید قرارداد مدیریت پیمان چه مزایا و نفعی می تواند برای شما داشته باشد؟ ما در اینجا شما را با مدیریت پیمان آشنا می کنیم و مشخصه های آن را ارائه می دهیم. اینکه مدیریت پیمان چه نفعی می تواند برای کارفرما یا در واقع همان مالک داشته باشد و ضرورت داشتن چنین قرادادی در چیست. انواع قراردادهای پیمانکاری را معرفی می کنیم که هر کدام چه ویژگیهایی دارند. همینطور یکی از پرکاربردترین و  موثرترین قرارداد پیمانکاری را عنوان می کنیم.  

 

مدیریت پیمان چیست
مدیریت پیمان چیست

مدیریت پیمان چیست؟  

مدیریت پیمان، قراردادی است که کارفرما مدیریت اجرای یک پروژه را به یک شخص حقیقی یا حقوقی می سپارد و دارای سه عامل اصلی کارفرما، پیمانکار و مشاور می باشد. و مسئولیتها بین این سه عامل توزیع می گردد.

کارفرما تامین کننده هزینه و مالک پروژه است. در قراردادهایی که کارفرما توانایی پرداخت هزینه های پروژه را داشته باشد، قرارداد مدیریت پیمان به صرفه تر می باشد.

پیمانکار مسئول، مجری و سازنده پروژه می باشد که مسئولیت اجرای بخشی از پروژه یا تمام آن را به عهده می گیرد. پیمانکار روش های اجرای پروژه و چارت سازمانی و استخدام نیروها را معین و درصدی از هزینه های مورد توافق را دریافت می کند.

 مشاورین نقش عمده ای در این قراردادها بر عهده دارند و باعث کاهش ریسک می شوند. مشاورین نظرات و خواسته های کارفرما را به صورت نقشه و مطالب اجرایی به مدیر پیمان ارائه می دهند و بررسی می کنند که آیا این خواسته ها می توانند به درستی به اجرا درآیند و ادعاهای غیرفنی و غیر اصولی را کاهش می دهند و مانع تاخیر غیرمجاز قرارداد می شوند. انتخاب مشاور آشنا به مسائل فنی و مهندسی یک نکته مهم است.

 در این قراردادها تعیین دو مسئله دارای اهمیت می باشد:  

 1- مصالح ساخت پروژه توسط چه شخصی تهیه می شود؟

 2- اجرای عملیات پروژه به نحو احسنت انجام می گیرد یا خیر؟

 در قراردادهایی که کارفرما یا مشاور، مصالح ساخت پروژه را تهیه می کند بهترین و سودآورترین قرارداد مدیریت پیمان برای مالکان می باشد. 

مدیریت پیمان چیست
مدیریت پیمان چیست

 

مدیریت پیمان چگونه می تواند در سرعت و کیفیت ساخت پروژه موثر واقع شود؟

پیمانکاران باتجربه و حرفه ای:  

1  می توانند در طراحی ساختمان به طراحان ایده های هوشمندانه ای را ارائه بدهند که در کاهش زمان، هزینه و اجرایی شدن هر چه بهتر طرحها بسیار اثرگذار باشند.

2  وظیفه نظارت بر عملیات اجرایی را عهده دار می باشند و دیگر نیازی به مهندسین مشاور نیست.

3  می توانند هزینه ها را با مدیریت و برنامه ریزی به طور قابل ملاحظه ای کنترل کنند.

4 هدف سودجویانه ندارند و فقط می خواهند رضایت کارفرما را به دست بیاورند.

5 برای به دست آوردن قراردادهای کاری بیشتر با هم به رقابت می پردازند.

قراداد پیمانکاری چیست؟

قراردادی است که در آن کارفرما انجام عملی را با شرایطی معین، وجه معلوم و در مدت مشخص به عهده شخص حقیقی یا حقوقی ( پیمانکار ) می گذارد.

قرارداد پیمانکاری دارای چه ارکانی می باشد؟

 1. نخست باید طرفین قرارداد و رابطه آنها با یکدیگیر به طور دقیق مشخص شود. 
 2. موضوع قرادا باید ذکر گردد. باید به طور مشروح توقعاتی که کارفرما از پیمانکار دارد و همینطور خدماتی که باید پیمانکار ارائه دهد را بیان گردد.
 3.  ضمانت اجرا برای پیشبرد کار توسط پیمانکار در نظر گرفته شود. 
 4. همینطور قراردا د عدم افشا به معنی محرمانه بودن اطلاعات به قرارداد اضافه گردد گاهی اوقات کارفرما اطلاعاتی را در اختیار پیمانکار می گذارد که پیمانکار بر اساس این قرارداد نباید این اطلاعات را افشا کند و باید در حفظ این اطلاعات کوشا باشد.  
 5.  شرایط پرداخت هزینه ها و خاتمه قراداد در انتهای قرارداد شرح داده شود.  

 

شرایط عمومی و اختصاصی قراردادهای پیمانکاری به چه صورت می باشد؟

شرایط عمومی پیمان تعهداتی است که به طرفین قراداد تحمیل می شود و حقوق و تکالیف طرفین را مشخص می کند و بر تمامی قرادادهای پیمانکاری حاکم و غیرقابل اجتناب است و قابل تغییر نمی باشد.

شرایط اختصاصی پیمان تعهداتی است که طرفین قرارداد بر طبق شرایط و ماهیت قرارداد با یکدیگر توافق می کنند و توجه به این نکته لازم است که شرایط اختصاصی هیچ گاه نمی تواند ناقض مفاد شرایط عمومی پیمان باشد.

قراردادهای پیمانکاری جزء کدام دسته از قرادادها به حساب می آیند؟

قراردادها از لحاظ نحوه انعقاد به دو دسته ساده و تشریفاتی تقسیم می شوند. تشریفاتی قراردادی است که انعقاد آن علاوه بر شرایط اساسی و اختصاصی مستلزم یک سری تشریفات می باشد تا بتوانیم این قرارداد را منعقد شده بدانیم. قراردادهای پیمانکاری از نوع تشریفاتی می باشند به دلیل اینکه تحقق آنها بر مبنای یک سری از تشریفات در رابطه با موضوع قرارداد صورت می پذیرد.

مدیریت پیمان چیست
مدیریت پیمان چیست

 

انواع قراردادهای مدیریت پیمان

قرادادهای پیمانکاری انواع متفاوتی دارد از قبیل:

 •  قراردادهای پرداخت کلی
 •  قراردادهای دائمی
 •  قراردادهای سنجشی
 •  قراردادهای بازپرداخت هزینه
 •  قراردادهای مدیریتی
 •  قراردادهای مدیریت پروژه
 •  قراردادهای طراحی و ساخت
 •  قراردادهای مهندسی، تامین تجهیزات، اجرا
 •  قراردادهای ساخت و توسعه 
قرارداد پرداخت کلی:

در این قرارداد پیمانکار تمامی کار منعقد شده در قرارداد را با هزینه مشخصی به انجام می رساند که شامل دو نوع قیمت ثابت و شناور می باشد.

قراردادهای دائمی:

برای موضوعات تکراری مانند تعمیرات به کار می روند که هدف کارفرما از این نوع قرارداد صرفه جویی در هزینه های مناقصه و سرعت بخشیدن به عملیات اجرایی می باشد که به سه صورت می تواند منعقد گردد، قراردادهای سریال، با قابلیت تغییر و با دوره زمانی محدود که هر کدام شرایط و ضوابط خاص خود را دارد.

قراردادهای سنجشی:

قیمت این نوع قراردادها در ابتدا به صورت تخمینی مشخص می شوند اما تا قیمت نهایی تا پایان کار معین نیست.

قراردادهای بازپرداخت هزینه:

در این قرارداد کارفرما هزینه های اولیه پیمانکار از جمله هزینه های کارگران، ارگاه و مواد مصرفی به اضافه مبلغ مورد توافق با پیمانکار را پرداخت می کند که به دو صورت فاکتور ثابت و یا قیمت هدف می تواند منعقد گردد.

قراردادهای مدیریتی:

در این قرارداد کارفرما، یک شرکت را برای مدیریت و هماهنگی امور طراحی و ساخت بنا به کار می گیرد تا در کنار پیمانکار به فعالیت بپردازند و نیاز به یک پیمانکار تخصصی ضروری می باشد. این نوع قرارداد برای پروژه های بزرگ و پیچیده ای مناسب است که مستلزم تخصص و تجربه خاص پیمانکار است. 

قرارداد مدیریت پروژه:

در این نوع قرارداد پیمانکار به عنوان مدیر پروژه مشخص می گردد که شامل مواردی مانند مشخص کردن سایت، تجهیزات کارگاه، سرمایه گذاری، طراحی، اجرا، امور بازرگانی و تاییدات پروژه می شود و با پیشرفت پروژه مبلغ مشخصی به پیمانکار پرداخت می گردد و نیاز به پیمانکار حرفه ای می باشد.

قراردادهای طراحی و ساخت:

در این قراردادها پیمانکار به تنهایی مسئولیت طراحی و ساخت پروژه را به عهده می گیرد و کارفرما هم نیازهای خود را به طور شفاف مشخص می کند.

قرارداد مهندسی، تامین تجهیزات، اجرا:

کار طراحی و تامین تجهیزات و اجرای پروژه به پیمانکار واگذار می شود و همینطور کل مسئولیت مدیریت اجرا و کنترل کیفی پروژه هم با پیمانکار می باشد.

قراردادهای ساخت و توسعه:

بهترین و مرسوم ترین قرارداد در پروژه های توسعه به حساب می آید که اختیارات و مسئولیتهای پیمانکار در قسمتهای مختلف پروژه مشخص می شود و پرداخت ها بر اساس درصد پیشرفت پروژه انجام می گیرد و قبل از مناقصه کارفرما برنامه اجرایی پروژه را آماده می کند و در اختیار پیمانکاران قرار می دهد تا از مسئولیتهای خود آگاهی یابند و اینگونه پروژه ها تحت نظارت کامل کارفرما به انجام می رسد و پیمانکار در هر مرحله به کارفرما گزارش کار ارائه می دهد و مسئله حائز اهمیت در این قرارداد رعایت معیارهای هزینه، کیفیت و زمان در تحقق پروژه می باشد.

مدیریت پیمان چیست
مدیریت پیمان چیست

 

 پرکاربردترین قراردادهای پیمانکاری کدام قراردادها هستند؟

قرارداد پیمانکاری ساختمان یک از قراردادهای پرکاربرد پیمانکاری می باشد که بین کارفرما، مهندس مشاور و پیمانکار منعقد می شود. از ویژگیهای اصلی آن مشخصات طرفین قرارداد، موضوع پیمانکاری، مبلغ و مدت زمان پیمان و شرایط فورس ماژور می باشد. در شرایط عمومی آن مسئولیتها و حقوق کارفرما و پیمانکار مشخص می گردد که باید در تمامی قراردادهای پیمانکاری رعایت شود و شرایط خصوصی در جهت تکمیل شرایط عمومی می باشد و نباید ناقض آن باشد. در این نوع قرارداد کارفرما، پیمانکار را به عنوان نماینده خود در مدیریت و اجرای پروژه معرفی می کند که همه مسئولیتها از تهیه نقشه، دریافت مجوز ساخت، تهیه مصالح و ماشین آلات و استخدام پیمانکاران فرعی، حذف فضاهای کارگاهی و حفظ امنیت پرسنل کارگاهی و مسائل زیست محیطی به عهده شرکت پیمانکاری می باشد. این تعهدات بین کارفرما و پیمانکار تحت عنوان مدیریت پیمان منعقد می گردد.  

چکیده

با علم به اینکه انجام مراحل اداری و عملیاتی پروژه های ساختمانی بسیار زمان بر و هزینه ساز هستند، نیاز به متخصصین حرفه ای در این زمینه بسیار بدیهی می باشد. قرارداد مدیریت پیمان می تواند یک قرارداد ارزنده ای در دستان شما باشد تا با صرف زمان و هزینه کمتر به اهداف متعالی خود دست پیدا کنید. متخصصین حرفه ای و باتجربه شرکت آرکا می توانند بهترین همراهان شما در این مسیر پر فراز و نشیب باشند تا رویای شما را به واقعیتی بی بدیل تبدیل کنند. گروه معماری آرکا 

اشتراک گذاری پست

مطالب پیشنهادی

طراحی داخلی

طراحی مناظر مقدس شهری

طراحی مناظر مقدس شهری طراحی مناظر مقدس شهری حامل پیام و ارتباطاتی مابین ناظر و منظر می باشد. مناظر مقدس شهری شامل سایت های مقدس

ادامه مطلب »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برچسب‌ها
آرکا (8) اصول طراحی اداری (19) انواع دکوراسیون اداری (32) بازسازی (20) بازسازی خانه (19) بازسازی داخلی (16) بازسازی داخلی ساختمان (12) بازسازی ساختمان (44) بازسازی ساختمان قدیمی (14) ترفند های دکوراسیون اداری (10) دکوراسیون (40) دکوراسیون اداری (71) دکوراسیون اداری شیک (13) دکوراسیون اداری مدرن (22) دکوراسیون اداری کلاسیک (12) دکوراسیون داخلی (108) دکوراسیون داخلی مدرن (9) دکوراسیون طراحی داخلی (53) طراحی اداری (34) طراحی داخلی (83) طراحی داخلی ساختمان (16) طراحی دکوراسیون آشپزخانه (9) طراحی دکوراسیون اداری (34) طراحی دکوراسیون تجاری (12) طراحی دکوراسیون خانگی (28) طراحی دکوراسیون داخلی (97) طراحی ساختمان (20) طراحی غرفه (14) طراحی غرفه نمایشگاهی (13) طراحی ویلا (10) طراحی پارتیشن (8) طراحی پارتیشن بندی اداری (8) غرفه سازی (19) غرفه نمایشگاهی (9) قوانین قرارداد مشارکت در ساخت (8) مدیریت پیمان (11) مزایای مشارکت درساخت (7) مشارکت درساخت (10) مشارکت در ساخت بنا (10) مشارکت درساخت چیست (7) پارتیشن (9) پارتیشن اداری (16) پارتیشن اداری شیشه ای (8) پارتیشن بندی (10) پارتیشن بندی اداری (13)
ارسال پیام
اگر سوالی دارید ما 24 ساعته آنلاین هستیم
گروه معماری آرکا
سلام دوست عزیز🤚
هر سوالی داری بپرس ما همیشه آنلاین و پاسخگوی سوالات شما هستیم. 🙏