15 نکته مهم در عقد قرارداد مدیریت پیمان

قرارداد مدیریت پیمان

مقدمه

در قرارداد پیمانکاری، کارفرما انجام عملی را با شرایط معین در قبال وجه معین در مدت مشخصی به شخص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان پیمانکار محول می کند. موضوع این قراردادها می تواند ایجاد ساختمان، حمل ونقل و یا تهیه و تدارک کالا باشد. در تنظیم این قراردادها نکات مهمی وجود دارد که باید از آن واقف باشید. در اینجا به 15 نکته از موارد پرداخته ایم که باید در حین انعقاد قرارداد به آن توجه کنید. توجه به این اصول از بروز مشکلات و اختلافات محتمل در آینده ممانعت به عمل می آورد. 

 15 نکته مهم در عقد قرارداد مدیریت پیمان

 

1- عنوان قرارداد

 اسمی که برای قرارداد تعیین می شود را عنوان قرارداد می نامیم. اگر نام معین شده با مفاد قرارداد همخوانی نداشته باشد، نوع قرارداد و شرایط آن مطابق با قصد و عملکرد طرفین، ملاک قضاوت و حل اختلاف قرار می گیرد. قراردادهای پیمانکاری می توانند عناوینی مانند قرارداد طراحی، تدارکات، ساخت / قرارداد تدارکات، ساخت / قرارداد کلید در دست و یا قرارداد پیمان مدیریت … داشته باشند.  

2 – موضوع قرارداد

کارشناسان و متخصصان مربوطه با توجه به کاری که باید صورت گیرد، تمام مسائل و شرایط آن را در قرارداد توضیح می دهند تا از بروز هر گونه مشکل و اختلاف در اجرای عملیات جلوگیری به عمل آورند. موضوع قرارداد گاهی می تواند عبارت کوتاهی باشد و یا گاهی فنی تر و تخصصی تر می باشد که با جزئیات کامل تحت عنوان شرح کار به طور مبسوط و کامل توضیح داده می شود و ضمیمه قرارداد می گردد. موضوع قرارداد با توجه به مدیریت فنی و اجرایی پروژه که بر اساس نقشه ها و مدارک واسناد تایید شده توسط مالک، نظام مهندسی و ناظر می باشد باید به طور دقیق توضیح داده شود.   

مقاله پیشنهادی : مدیریت پیمان چیست ؟

3 – تعیین مشخصات طرفین قرارداد

در این نوع قراردادها دو طرف و گاهی چند طرف وجود دارند. برای اشخاص حقیقی ذکر مشخصات شناسنامه ای و کارت ملی، آدرس و سایر مشخصات ضروری می باشد.

در مورد اشخاص حقوقی باید به این نکته توجه شود که به حکم قانون دارای شخصیت حقوقی مستقل و مجاز به عقد و امضای قرارداد و ایجاد تعهد باشند.

در خصوص سازمانهای دولتی، وزارتخانه ها، بانکها وشهرداری ها بایستی طرف قرارداد به درستی تعریف و مشخص شوند. در مورد شرکتها باید صلاحیت شرکت در جهت انعقاد قرارداد اساسنامه و مراحل قانونی تشکیل آن بررسی شود و برای احراز بقاء و عدم انحلال یا تعلیق شرکت، گواهی آخرین تغییرات اخذ گردد و همینطور شخصی می تواند قرارداد را امضا کند که مطابق با اساسنامه و صورتجلسه مصوبات مجمع عمومی و آخرین تغییرات شرکت حق امضا داشته باشد.

به علاوه در تنظیم قرارداد پیمانکاری، صلاحیت شرکتها از لحاظ توانایی و امکان انجام کار پروژه مورد بررسی قرار گیرد و موضوع قراداد جزء فعالیتهای مجاز شرکت قرار داشته باشد.

در قرارداد مدیریت پیمان تاریخ عقد قرارداد هم باید قید گردد. کارفرما در این قراردادها صاحب ملک می باشد و مدیر فنی و اجرایی پروژه هم شخص پیمانکار می باشد.

 

قرارداد مدیریت پیمان

4- مشخص کردن محل پروژه

محل دقیق پروژه با ذکر آدرس دقیق در قرارداد بیان می شود.

5- برآورد کردن هزینه های پروژه

مبلغی که پیمانکار برای هزینه ها برآورد کرده و به توافق با مالک رسیده است باید کاملا واضح و مشخص در قرارداد درج گردد.

همینطور مالیات و کسورات قانونی هم باید در این بخش تعیین شوند. اینکه این مبلغ و شرایط مربوط به آن قابل تغییر می باشد یا خیر هم در این بخش باید کاملا مشخص شود.

6 – مشخص کردن وظایف پیمانکار

شرح وظایف پیمانکار باید به طور مبسوط مشخص گردد. وظایفی مانند برآورد کردن هزینه های مربوط به پروژه، شروع عملیات با تایید کارفرما، اجرا و پیشبرد پروژه مطابق با نقشه ها و ضوابط و مقررات ملی ساختمان، تعیین پیمانکاران جزء، عقد قرارداد با پیمانکاران جزء، تهیه و تامین مصالح، ابزارآلات و ماشین آلات، اخذ انشعابات آب، برق، گاز به نمایندگی از کارفرما، حسابرسی هزینه ها، ارائه گزارش حسابرسی هزینه ها به کارفرما در فواصل زمانی معین و غیره می تواند در قرارداد به عنوان وظایف پیمانکار قید گردد که شرایط و جزئیات بیشتر در این مورد مربوط به توافق صورت گرفته میان کارفرما و پیمانکار می شود.

7- مشخص کردن وظایف کارفرما

وظایفی از قبیل شرایط پرداخت هزینه های پروژه، تامین منابع مالی در مدت زمان تعیین شده، شرایط همکاری با پیمانکار برای اجرا و پیشبرد پروژه مانند پرداخت تنخواه به موقع، تنظیم وکالت نامه ها ومعرفی نامه های مورد نیاز و غیره می تواند به عنوان وظایف کارفرما در قرارداد قید شود.

8- تعیین حق الزحمه پیمانکار

دستمزد پیمانکار درصدی از هزینه های پروژه می باشد که هزینه های اجرا و تامین مصالح پروژه را در بر می گیرد.

عرف درصد مدیریت پیمان با توجه به شرایط هر قرارداد متفاوت خواهد بود. بنابراین هر چه حجم کار کمتر یا بیشتر شود میزان درصد حق الزحمه هم کمتر یا بیشتر می شود.

توافق بر سر اینکه تامین مصالح بر عهده مدیریت پیمان باشد یا خیر هم در کاهش و افزایش این درصد موثر خواهد بود. همینطور سهولت ایاب و ذهاب پیمانکاران و کارگران به محل پروژه، دسترسی آسان به خرید مصالح و لوازم ساختمانی و شرایط آب و هوایی نیز بر روی این درصد تاثیرگذار می باشد.

اگر هزینه ای وجود داشته باشد که نباید به عنوان درصدی از حق الزحمه حساب شود حتما باید در این قسمت قید گردد.

فرایند و شرایط پرداخت حق الزحمه از جانب کارفرما به پیمانکار هم باید کاملا مشخص گردد. همینطور شرایط مالیات و کسورات قانونی هم در این بخش باید تعیین شود.

 

مقاله پیشنهادی : مزایای مدیریت پیمان

 

قرارداد مدیریت پیمان

9- مشخص کردن مدت زمان قرارداد

مدت زمانی که از جانب پیمانکار برای اتمام پروژه تعهد می شود باید در این قسمت قید شود. مشخص کردن زمان شروع، تاریخ تحویل زمین و تاریخ اخذ پروانه هم در این بخش لازم می باشد.

10- شرایط تنخواه و ضمانت آن

تنخواه اولیه که در زمان عقد قرارداد پرداخت می گردد و زمان پرداخت تنخواه های بعدی و شرایط پرداختی تنخواه از طرف کارفرما در این قسمت مشخص می گردد. پیمانکار در این بخش باید شرایط ضمانت تنخواه پرداخت شده توسط کارفرما را مشخص کند.

11- مهندسان ناظر

در این قسمت مشخصات ناظر یا ناظران تعیین شده از طرف سازمان نظام مهندسی قید می شود و به عنوان مدرکی برای معرفی ناظر یا ناظران از جانب مالک به پیمانکار می باشد.

12- تعیین ضمائم قرارداد

ضمائم قرارداد از قبیل برنامه زمانبندی، نقشه ها و پروانه های ساختمانی در این قسمت مشخص می شود. یک نسخه از هر یک از این موارد به قرارداد ضمیمه می شود.

 

قرارداد مدیریت پیمان

13- ضمانت اجرای پروژه به توسط پیمانکار

پیمانکار مرحله های مختلف پروژه آتی را مطابق با نوع قرارداد بر اساس مدت زمان مشخص از لحاظ کیفیت اجرا ضمانت می نماید.

14- تبصره ها

شرایط پروژه در صورت وجود مواردی مانند بروز حوادث غیر مترقبه و بلایای طبیعی مانند سیل، زلزله، آتش سوزی و غیره در انتهای قرارداد مشخص گردد.

15- امضای طرفین قرارداد

در انتها قرارداد در دو نسخه به امضای طرفین قرارداد یعنی مالک و پیمانکار می رسد.

در پایان …  

سعی کردیم نکات و موارد مهمی که در قرارداد مدیریت پیمان وجود دارند را تا حدی شرح دهیم. در صورتی که در اندیشه این نوع از قراردادها می باشید، شرکت آرکا با بهره مندی از مهندسان و کادر مجرب و کارآمد در زمینه های عمرانی، معماری، مکانیک، برق و صنایع از صفر تا صد تمام فعالیتهای لازم از طراحی و مهندسی تا تدارکات و ساخت در مقیاس واحدهای صنعتی، آموزشی و مسکونی را تا اتمام پروژه و تحویل کلید تعهد می کند.  

اشتراک گذاری پست

مطالب پیشنهادی

دکوراسیون رستوران

مدل های دکوراسیون رستوران

مدل های دکوراسیون رستوران مدل های دکوراسیون رستوران اولین عاملی است که مشتری را به سوی رستوران جذب می نماید. امروزه رستوران فقط محلی برای

ادامه مطلب »
صندلی اتاق کنفرانس

صندلی اتاق کنفرانس

صندلی اتاق کنفرانس مقدمه در هنگام خرید یا  فروش صندلی چه ویژگی‌های مهمی برای صندلی اتاق کنفرانس ارگونومیک در نظر گرفته می‌شود؟ تکیه‌گاه باید از

ادامه مطلب »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برچسب‌ها
آرکا (8) اصول طراحی اداری (19) انواع دکوراسیون اداری (32) بازسازی (20) بازسازی خانه (19) بازسازی داخلی (16) بازسازی داخلی ساختمان (12) بازسازی ساختمان (44) بازسازی ساختمان قدیمی (14) ترفند های دکوراسیون اداری (10) دکوراسیون (40) دکوراسیون اداری (71) دکوراسیون اداری شیک (13) دکوراسیون اداری مدرن (22) دکوراسیون اداری کلاسیک (12) دکوراسیون داخلی (108) دکوراسیون داخلی مدرن (9) دکوراسیون طراحی داخلی (53) طراحی اداری (34) طراحی داخلی (83) طراحی داخلی ساختمان (16) طراحی دکوراسیون آشپزخانه (9) طراحی دکوراسیون اداری (34) طراحی دکوراسیون تجاری (12) طراحی دکوراسیون خانگی (28) طراحی دکوراسیون داخلی (97) طراحی ساختمان (20) طراحی غرفه (14) طراحی غرفه نمایشگاهی (13) طراحی ویلا (10) طراحی پارتیشن (8) طراحی پارتیشن بندی اداری (8) غرفه سازی (19) غرفه نمایشگاهی (9) قوانین قرارداد مشارکت در ساخت (8) مدیریت پیمان (11) مزایای مشارکت درساخت (7) مشارکت درساخت (10) مشارکت در ساخت بنا (10) مشارکت درساخت چیست (7) پارتیشن (9) پارتیشن اداری (16) پارتیشن اداری شیشه ای (8) پارتیشن بندی (10) پارتیشن بندی اداری (13)
ارسال پیام
اگر سوالی دارید ما 24 ساعته آنلاین هستیم
گروه معماری آرکا
سلام دوست عزیز🤚
هر سوالی داری بپرس ما همیشه آنلاین و پاسخگوی سوالات شما هستیم. 🙏